Переваги кредитування у кредитній спілці

 

Хто і кому першим позичив гроші, історія замовчує. Але добре відомо, що в усі часи це було справою нелегкою. Лихварі, чия професія належить до однієї з найдавніших, здирали з позичальника останню шкуру. Мало що змінилося і в нашу епоху: отримати кредит в банку непросто, ще складніше його віддати. Тому набагато простіше мати справу з кредитними спілками. По крайней мере, так вважають мільйони людей в різних кінцях світу.

Кредитна спілка (КС) – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Це одна з найпривабливіших фінансових організацій для населення, складова некомерційну альтернативу банкам. Діяльність КС спрямована на надання кредитних і депозитних послуг своїм членам.

Як і банки, кредитні спілки, діючи в статусі фінансових посередників, акумулюють кошти від тих, хто в даний момент відчуває їх надлишок і передають тим, хто відчуває в них нагальну потребу. Але головною відмінністю між цими структурами є мета діяльності: отримання прибутку для банку і надання фінансових послуг для кредитної спілки, а також те, що останній обслуговує тільки своїх учасників. Певні переваги кредитних спілок перед банками, зумовило динаміку їх поширення, яка полягають в тому, що банкам не завжди вигідно мати справу з дрібними позичальниками через значні адміністративні витрат, а кредитні спілки максимально наближені до безпосередніх отримувачів послуг та мають можливість надати кредит за спрощеною процедурі. Найчастіше в кредитних спілках умови, які висуваються його членам для отримання позики, трохи м’якше, відповідно отримати кредит простіше.

Переваги КС:

більш лояльне ставлення до фінансового стану клієнта;
більш гнучкий підхід до кожного клієнта.
відкритість даної структури;
кредитні спілки можуть напрацювати позитивну кредитну історію;
кредит можна отримати за кілька днів і навіть годин;
в залежності від статуту кредитної спілки термін погашення кредиту можна пролонгувати;
в деяких спілках можна кредитуватися за допомогою майнових поручителів;
отримання невеликих позик;
Перевагою є також те, що союз створюється з неприбутковою метою і тому, надання послуг наближається до собівартості, що забезпечує витрати на формування фондів за рахунок членських внесків.
Кредитна спілка надає доступ до мікрофінансовим ресурсів, тим самим стимулюючи малий і середній бізнес, що позитивно впливає на економіку країни і загальний рівень життя громадян.

Членство в Кредитній спілці “Співдружність”

Кредитна спілка надає послуги виключно своїм членам, а для цього необхідно пройти відповідну процедуру, заплативши одноразово вступний та обов’язковий пайовий внески. Їх розмір – однаковий для всіх членів кредитної спілки, які є її співвласниками і одночасно споживачами. Це обумовлює ряд переваг кредитної спілки перед іншими фінансовими установами.

Управління союзом відбувається за демократичним принципом – на загальних зборах, що дає можливість впливати на її діяльність. Членами кредитної спілки «Співдружність» є особи, які мають прописку міста Києва або Київської області.

Члени Кредитної спілки мають право:

Ознайомитися з Статутом, внутрішніми положеннями, протоколами та рішеннями засідань органів управління.
Шляхом голосування (один член – один голос) брати участь у вирішенні всіх питань діяльності спілки.
Користуватися всіма послугами, які надає союз.
Обирати і бути обраним в органи управління союзу.
Мати інформацію про стан своїх вкладів, про діяльність спілки, її фінансовий стан.
Виносити пропозиції на розгляд органів управління.
Призупиняти членство в порядку, передбаченому Статутом
Члени Кредитної спілки зобов’язані:

Дотримуватися вимог Статуту.
Не розголошувати конфіденційну інформацію.
Сприятиме позитивному іміджу КС.
Брати участь у формуванні майна союзу сплативши відповідні внески
Ставши членом нашого союзу Ви автоматично отримуєте ряд переваг – індивідуальний підхід, гнучкі умови кредитування, участь в різних кредитно-депозитних акціях, лояльні умови надання послуг при повторних зверненнях, і т.д.

Історія створення кредитніх спілок

Зробимо невеликий екскурс в історію.

Перші кооперативи на території нашої держави виникли вже через кілька років після німецьких – родоначальників цього руху. Причому союзи діяли в обох частинах України, яка на той час входила в різні держави. Вже на початку ХХ століття тільки кредитних кооперативів, які займали ключові позиції в наданні позик переважно сільськогосподарським виробникам, було близько 3500. Вони діяли разом із сільськогосподарською і споживчою кооперацією. І це було немов держава в державі, яке опікувалося ще й про соціальні та культурні проблеми.

Але вже в 20-х роках починається поетапна націоналізація кредитних спілок радянською владою, і на початку 30-х на східних територіях вони припиняють своє існування. На землях, що входили до складу Польщі, союзи діяли до 1939 року. Відродження кредитного руху почалося тільки в незалежній Україні. Перші об’єднання з’явилися в 1992 році в Кривому Розі і Стрию. У ту пору ставати на ноги їм допомагала українська діаспора і уряду Канади і США. Масовий рух почалося з 1993 року після виходу указу президента, яким було затверджено Тимчасове положення про кредитні спілки, яке і регулювало діяльність кредитних спілок в Україні протягом наступних 8 років. Відсутність серйозної нормативної бази і контролюючого органу призвело до того, що більшість кредитних спілок нагадувало фінансові піраміди. Після прийняття в 2001 р Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» був прийнятий довгоочікуваний Закон «Про кредитні спілки». Пізніше з’явився і контролюючий орган – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. З цього моменту вимоги до ліцензування та в цілому до діяльності кредитних спілок з кожним роком посилюються. Передбачається навіть створення системи гарантій для вкладників-членів кредитних спілок, а також стабілізаційного фонду, з якого будуть видаватися кошти для оздоровлення або порятунку кредитних спілок. Це кардинальним чином має змінити ставлення суспільства до діяльності кредитних спілок.

Зараз кредитні спілки існують у 97 країнах світу. Їх число досягає 49 тисяч, а кількість членів наближається до 184 млн. В Україні працює близько 700 кредитних спілок із загальними активами понад 2,5 млрд. Грн. і їх членами є близько 1,5 млн. чоловік. Найбільші з них мають активи понад 10 млн. Грн.

Переваги кредитування в кредитній спілці

Хто і кому першим позичив гроші, історія замовчує. Але добре відомо, що в усі часи це було справою нелегкою. Лихварі, чия професія належить до однієї з найдавніших, здирали з позичальника останню шкуру. Мало що змінилося і в нашу епоху: отримати кредит в банку непросто, ще складніше його віддати. Тому набагато простіше мати справу з кредитними спілками. По крайней мере, так вважають мільйони людей в різних кінцях світу.

Кредитна спілка (КС) – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Це одна з найпривабливіших фінансових організацій для населення, складова некомерційну альтернативу банкам. Діяльність КС спрямована на надання кредитних і депозитних послуг своїм членам.

Як і банки, кредитні спілки, діючи в статусі фінансових посередників, акумулюють кошти від тих, хто в даний момент відчуває їх надлишок і передають тим, хто відчуває в них нагальну потребу. Але головною відмінністю між цими структурами є мета діяльності: отримання прибутку для банку і надання фінансових послуг для кредитної спілки, а також те, що останній обслуговує тільки своїх учасників. Певні переваги кредитних спілок перед банками, зумовило динаміку їх поширення, яка полягають в тому, що банкам не завжди вигідно мати справу з дрібними позичальниками через значні адміністративні витрат, а кредитні спілки максимально наближені до безпосередніх отримувачів послуг та мають можливість надати кредит за спрощеною процедурі. Найчастіше в кредитних спілках умови, які висуваються його членам для отримання позики, трохи м’якше, відповідно отримати кредит простіше.

Переваги кредитної спілки:

  • більш лояльне ставлення до фінансового стану клієнта;
  • більш гнучкий підхід до кожного клієнта.
    відкритість даної структури;
  • кредитні спілки можуть напрацювати позитивну кредитну історію;
  • кредит можна отримати за кілька днів і навіть годин;
  • в залежності від статуту кредитної спілки термін погашення кредиту можна пролонгувати;
  • в деяких спілках можна кредитуватися за допомогою майнових поручителів;
  • отримання невеликих позик;
  • перевагою є також те, що союз створюється з неприбутковою метою і тому, надання послуг наближається до собівартості, що забезпечує витрати на формування фондів за рахунок членських внесків.

Кредитна спілка надає доступ до мікрофінансовим ресурсів, тим самим стимулюючи малий і середній бізнес, що позитивно впливає на економіку країни і загальний рівень життя громадян.