Про компанію

Кредитна спілка “Співдружність” була заснована в 2003 році. Кредитна спілка діє на підставі Законів “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитних спілках” та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитних спілок в Укрина, а також Статуту кредитної спілки.

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та предоставденіі фінансових послуг за сет об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність Кредитної спілки ґрунтується на таких базових принципах:

  • добровільний вступ і свобода виходу з Кредитної спілки;
  • рівноправність членів Кредитної спілки;
    гласність.

Для досягнення цілей Кредитна спілка:

  • приймає вступні внески та обов’язкові пайові внески від членів Кредитної спілки;
  • надає своим членам на умовах їх платоспроможності, срочночті і забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.

Отримувати кредити від Шимон членів Кредитної спілки можуть також сільські (фермерські) хазяйства і приватні підприємства, які знаходяться в їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
залучати на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій так і в безготівковій формі;
виступає поручителем исполения членом Кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами;
розміщати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в банках, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, в Об’єднанних Кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких устонавливается Уповноваженим органом і паї кооперативних банків;
залучає на договірних умовах кредити банків, кредити асоціацій Кредитної спілки, кошти інших організацій і підприємств;
надає кредити іншим кредитним спілкам;
виступає членом платіжних систем;
оплачує за дорученнями своих членів вартість товарів, робіт і послуг в рамках наданого йому кредиту;
проводить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально сформованих для цього фондів.
Членами Кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в місті Києві та які досягли 18-річного віку.

Кредитна спілка “Співдружність” в своїй роботі керується такими законами:

Закон України про кредитне союзи
Закон України про захист прав споживачів
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
та ін.